Actuele Coronaregels Grafschaft

Auteur | 6 juni 2021 | Nieuws

Update coronaregels zondag 21-08-2021

Nederland geldt voor Duitsland vanaf zondag 21 november weer als hoogrisicogebied. Dat betekent in principe dat er een quarantaineplicht is. Gevaccineerden en genezenen zijn van quarantaine vrijgesteld vanaf het moment dat ze een vaccinatiebewijs hebben overhandigd. Doe dit dus voor vertrek, via Einreiseanmeldung.de. Niet-gevaccineerden moeten tien dagen in quarantaine en kunnen die na vijf dagen beëindigen met een test. Ook kinderen moeten in quarantaine. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet te testen, voor hen eindigt de quarantaine automatisch na de vijfde dag. Er gelden verschillende uitzonderingen op de aanmeld- en quarantaineplicht. Bijvoorbeeld voor ‘klein grensverkeer’ (kort verblijf over de grens), familiebezoek en voor grenspendelaars. Die moeten desgevraagd wel een test- of vaccinatiebewijs kunnen laten zien. (Geactualiseerd 19-11-2021)
Lees alle uitzonderingen in de Einreiseverordnung en meer informatie is te vinden op
Reisregels per deelstaat 
Coronamaatregelen in Duitsland

 

 

Update coronaregels zondag 08-08-2021
Nederland is terug op de normaalstand. Dat wil zeggen, wordt internationaal niet meer als ernstig besmettelijk gezien en dat heeft gunstige gevolgen.
Vanaf zondagavond 8 augustus 2021

 • De meldplicht bij de centrale Duitse overheid is opgeheven.
 • Mensen met een geldige testuitslag (72 uur) vanaf 12 jaar zijn weer welkom op de Krösenberg.
  Niet gevaccineerde moeten, als ze eenmaal op de camping verblijven, twee keer per week een negatief resultaat overleggen. Dit mag geen zelftest zijn, maar een testbewijs dat een QR code oplevert.
 • De quarantaine maatregel is vervallen, dus:
 • Kinderen tot 12 jaar zijn ook weer welkom op ons terrein.

Let wel, de centrale Duitse regering heeft deze nieuwe maatregelen aan de wijziging van de huidige status van Nederland verbonden. Niedersachsen heeft dat nog niet gedaan, controle op het terrein is nog steeds verplicht. Dus:

 • QR code laten scannen blijft, of vaccinatie bewijs anderszins.
 • En nu is weer nieuw, controle op een geldig test uitslag (niet ouder dan 72 uur) vanaf 12 jaar, of:
 • Een bewijs dat je de ziekte hebt doorgemaakt.
 • Verder blijft de melding voor leden met een vaste plek verplicht (lijst in ’t Steeter) i.v.m. bron en contact onderzoek)
 • Registratie van overige leden loopt, net als bij de gasten, via de gastendienst.
 • Hygiënische maatregelen blijven verplicht.
 • Met ziekte verschijnselen gerelateerd aan covid 19 blijf je thuis.

Update coronaregels per 27-07-2021
Dinsdag 27 juli komen er, helaas, voor ons allen regels bij. Dat heeft vervelende consequenties voor sommigen en dat vindt echt niemand leuk maar het moet. Ten eerste omdat de Duitse regering het eist maar ook omdat we toch willen garanderen dat we, als we op de Krösenberg zijn, veilig met elkaar kunnen omgaan. Ingaande dinsdag 27 juli a.s. gelden de volgende maatregelen:

 • Je hebt uitsluitend toegang tot het terrein als je gevaccineerd bent of aan kunt tonen dat je de laatste zes maanden Covid 19 hebt doorgemaakt (verplicht attest)
 • Bezoekers, vanaf 6 jaar, die alleen negatief getest zijn mogen dus voorlopig niet op de Krösenberg komen. (Dat zou ook niet kunnen want we kunnen immers geen veilige quarantaine plek garanderen.)
 • Gasten en leden zonder vaste plek moeten bij binnenkomst de documenten tonen aan de gastendienst.
  • Je kunt het aantonen aan de hand van de QR code die dan wordt gescand door de gastendienst.
  • Je kunt het aantonen met het zogenaamde gele boekje
  • Je kunt het aantonen met de verklaring van de huisarts of GGD aan de hand van de vaccinatiekaart.


Coronaregels Krösenberg 17-07-2021
De Krosenberg is sinds 7 juni geopend. Voor leden en voor gasten blijven de Duitse coronaregels gelden die Niedersachsen en de Grafschaft Bentheim bepalen. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om van die regels op de hoogte te blijven en zich daaraan te houden.

Duitsland heeft opnieuw de meldingsplicht voor reizigers uit Nederland ingevoerd. Dat betekend dat ingaande maandag 19 juli het weer verplicht is om je digitaal te melden bij de Duitse overheid. Dat geldt voorlopig tot 28 juli, daarna wordt bekeken of de maatregel verlengd wordt. Aanmelden op de website van de Duitse overheid https://einreiseanmeldung.de Daar moet je dan de actuele gegevens invullen, waar je vandaan komt, of je gevaccineerd bent en waar je gaat verblijven etc. In de bevestiging die je dan krijgt wordt duidelijk of je wel/niet in quarantaine moet. Handig is om dat van te voren te checken temeer daar het internet op de Krösenberg te wensen over laat.
Voor de duidelijkheid nog even de regels op een rij voor bezoek aan en verblijf op de Krösenberg

 • Gasten en leden dienen bij aankomst een bewijs te kunnen laten zien, van het feit dat ze dubbel zijn gevaccineerd en dat de laatste vaccinatie minimaal 2 weken geleden is verkregen. N.b. mensen die éénmalig met het Janssen vac. zijn ingeënt moeten officieel zelfs 4 weken wachten.  of:
 • Gasten en leden kunnen aantonen dat zij (max 48 uur oud) getest zijn, dus een attest kunnen laten zien met een negatieve uitslag, of:
 • Gasten en leden moeten kunnen aantonen dat zij de ziekte hebben doorgemaakt. (medische verklaring ouder dan 28 dagen en niet ouder dan 6 maanden)
 • Gasten en leden zonder vaste plek  worden voor de duur van hun aanwezigheid op de camping geregistreerd als aanwezige i.v.m. bron en contactonderzoek.
 • Leden met een vaste plek moeten zich bij aankomst registreren in ’t Steeter.
 • Testen geldt voor kinderen vanaf zes jaar.
 • Aan gasten, zal de gastendienst, aan de gast of aan het lid zonder vaste plek, dienen te vragen of ze gezond zijn met het oog op coronaverschijnselen. Zijn er verschijnselen, dan wordt men geacht thuis te blijven.
 • Gasten: Aanmeldformulier/gezondheidschecklist invullen bij aankomst. Zie: Gezondheidschecklist Krosenberg
 • Leden: We zullen de leden met een vaste plek (die immers zelfstandig komen en gaan), niet telkens naar deze zaken vragen maar leden moeten er rekening mee houden, dat ze ook op het terrein controle kunnen krijgen van de Duitse overheid. Net als bij gasten, wordt naar precies dezelfde zaken gevraagd. (Denk er om de boetes zijn niet mals voor de persoon in kwestie maar ook voor de vereniging.
 • Leden die om welke reden dan ook, zich niet hebben laten vaccineren, zijn voorafgaand aan elk bezoek minimaal verplicht, een coronatest te laten doen. (als er meer dan 48 uur tussen zit) .

De 1,5 meter regel is op het terrein nog steeds van kracht (dus ook in de douches zijn er op dat punt de bekende voorschriften. Niet meer dan vier mensen in de douche ruimte etc. Verder dienen de hygiënische maatregelen, zoals ze ook vorig seizoen werden gehanteerd, van kracht te blijven. Regelmatig handenwassen, toiletten ontsmetten bij binnenkomst en achterlaten, en na afsluiting van de douche of toiletgang, opnieuw handen wassen. Bovendien is het eenrichtingsverkeer bij ’t Huuske nog steeds gaande. Ook hier geldt die eigen verantwoordelijkheid.

 

Huuske P1050043