Naturistenvereniging De Krösenberg
Wij zijn een Prettig Bloot-locatie! Bij ons prijkt het Prettig Bloot-label aan de muur. Prettig Bloot-locaties besteden veel aandacht aan de kernwaarden veiligheid, vrijheid, respect, openheid en gastvrijheid. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de belangenorganisatie voor naaktrecreatie NFN Open & Bloot. Op onze locatie kun je veilig en vertrouwd bloot recreëren!

NFN Open & Bloot is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naaktrecreërend Nederland. De Krosenberg is als vereniging aangesloten bij NFN. Dit betekent dat jij als lid van onze vereniging gratis het NFN-basislidmaatschap kan krijgen. Dit gaat niet automatisch. Je dient zelf dit basislidmaatschap te activeren via het NFN-Ledenportaal. Deze is te bereiken via: mijn.voeltvrijheid.nl. Als geactiveerd verenigingslid kan je voor de geldende NFN-ledenprijs de magazines UIT! en BlootGewoon! ontvangen. Ook kan je jezelf kandidaat stellen voor de NFN-Ledenraad en heb je stemrecht bij het kiezen van de leden voor de Ledenraad.

De NFN-Jaarkaart
Alle volwassen leden van onze vereniging ontvangen de NFN-jaarkaart. Deze jaarkaart is geen ledenpas van NFN, maar een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren.
Hierin hebben wij afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met meldingen van ongewenst gedrag. Het doel hiervan is om dit ongewenste gedrag te voorkomen en tegen te gaan. In uiterste gevallen zorgen we ervoor dat een pleger van ernstig ongewenst gedrag geen toegang meer krijgt tot de georganiseerde naaktrecreatie. Deze jaarkaart geeft ook toegang tot de diensten die NFN aan deze kaart verbonden heeft. Zoals ledenvoordeel, korting in de NFN-webshop en toegang tot evenementen en blootlocaties.

Naturistenvereniging De Krösenberg heeft tot doel het beoefenen van het naturisme, kort samengevat staat in onze statuten: Een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktrecreatie, die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en zorg voor natuur en milieu.
De kernwaarden, veiligheid, vrijheid, respect, openheid en gastvrijheid, genoemd in het Prettig Bloot keurmerk, sluiten daar naadloos op aan. Bij dit keurmerk horen ook het NFN-Veiligheidsprotocol en de Gedragscode. (De inhoud van deze documenten kan je, door op die links te klikken, doorlezen.)

Het is voor elk lid of gast/bezoeker aan ons terrein van belang dat men bekend is met de richtlijnen en deze informatie tot zich neemt. In de Prettig Bloot-brochure lees je wat je als gast op onze locatie mag verwachten en hoe je zelf kunt bijdragen aan de prettige sfeer. Bij dit keurmerk horen ook het NFN-Veiligheidsprotocol en de Gedragscode.