23/28 okt Nieuwe coronaregels Nedersaksen

Auteur | 27 oktober 2020 | Nieuws

Duitsland voert ‘lockdown light’ van vier weken in, vanaf maandag 2 november
In Duitsland gelden drastische contactbeperkingen die het openbare leven weer grotendeels stilleggen. Dat hebben de Duitse regering en de deelstaten op 28 okt. afgesproken. De maatregelen, die van kracht zijn voor de hele maand november, moeten de tweede coronagolf  ‘breken’ en een noodtoestand in de gezondheidszorg voorkomen.

Horeca
De horeca, die nu nog open is van 06.00 tot 23.00 uur, gaat volledig dicht. Het afhalen en bezorgen van maaltijden is wel toegestaan. Bioscopen, musea, theaters en andere cultuurinrichtingen moeten ook sluiten. Hetzelfde geldt voor fitnessstudio’s, zwembaden en andere inrichtingen voor vrijetijds- en amateursport. Profsport mag alleen nog zonder publiek plaatsvinden. Massagesalons en andere zaken die zich bezighouden met persoonlijke verzorging moeten eveneens sluiten, kappers uitgezonderd.

Sociale contacten, toeristische reizen
Mensen moeten hun sociale contacten tot een minimum beperken. Hooguit twee huishoudens mogen in het openbaar samenkomen met een maximum van tien personen. Privéfeestjes zijn uit den boze. Privéreizen en toeristische trips binnen Duitsland zijn verboden, overnachtingen eveneens voor zover het gaat om een niet-noodzakelijk verblijf.

Overnachtingsverbod
Overnachten was nog wel toegestaan voor mensen met een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud. Maar omdat toeristische reizen nu wél verboden zijn, zijn toeristische overnachtingen ook niet meer toegestaan .

Winkels, scholen en creches
Winkels, scholen en crèches blijven in tegenstelling tot de lockdown dit voorjaar open, vandaar de naam ‘light’. Die slaat ook op de relatief korte periode van ‘slechts’ vier weken. In winkels gelden naast de mondkapjesplicht en hygiënevoorschriften ook weer beperkingen van het aantal klanten. Werkgevers moeten hun personeel weer zoveel mogelijk laten thuiswerken als dat kan.
De federale regering en de deelstaten willen de maatregelen over twee weken evalueren en eventueel aanpassen. Omdat de controle van de maatregelen beslissend is voor het effect ervan, wordt meer politie ingezet. Als eerste in de grote steden en coronahotspots. Er komen ook intensievere controles op reizigers uit risicogebieden op luchthavens, stations en wegen in een straal van 30 kilometer van de grenzen.

Toelichting bondskanselier op coronacijfers en maatregelen
Aanleiding voor de nieuwe maatregelen is de snelle stijging van de coronacijfers in Duitsland. Het RKI meldde vanmorgen 14.964 nieuwe besmettingen binnen een dag. Op de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen lagen gisteren 1300 coronapatiënten van wie 500 aan de beademing. Volgens Der Spiegel rekende bondskanselier Angela Merkel tijdens de videoconferentie met de deelstaatleiders voor dat er zonder contactbeperkingen binnen een week 28.000 besmettingsgevallen per dag bijkomen.

De lockdown light moet deze ‘curve’ breken, verklaarde Merkel na afloop tijdens een persconferentie. “Het aantal besmettingsgevallen verdubbelt nu elke 7 of 8 dagen, de bezetting van het aantal ic-bedden elke 10 dagen. Het belangrijkste instrument om de infectieketen te onderbreken, is het contactonderzoek door de gezondheidsdiensten. Die kunnen de exponentiële stijging niet bijhouden. Daardoor weten we nu in 75 procent van de besmettingsgevallen niet waar de bron ligt en moeten we de contacten beperken om te voorkomen dat we de volledige controle verliezen.’’ Door de persoonlijke contacten een maand lang voor 75 procent te beperken, kan de ‘besmettingsgolf’ volgens Merkel gebroken worden.
Dat biedt perspectief voor de feestdagen. ,,Als we nu kort, krachtig en effectief optreden, winnen we speelruimte’’, aldus de bondskanselier.

23 okt nieuwe Coronaregels + aanvulling per 28 okt
De verordeningen brengen veranderingen met zich mee op het gebied van het dragen van mond- en neusbescherming, besloten feesten, evenementen met publiek en gastronomie.

Noot: In Duitsland zijn de coronamaatregelen afhankelijk van het 7-daags gemiddelde aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Doordat het gemiddelde aantal boven de 50 is gestegen ( 104,3 op 23 oktober in de Grafschaft Bentheim) zijn op 23 oktober nieuwe maatregelen afgekondigd en treden op maandag 26 oktober verdergaande maatregelen in werking. Zie ook het overzicht van het land Nedersaksen Nedersaksen Corona VOkompakt gultig ab 23.10.2020

De belangrijkste wijzigingen:

Besloten feesten en bijeenkomsten: ( geldt ook voor de Krösenberg!)
Thuis of in private gelegenheden, inclusief clubhuis, gemeenschapsruimtes en ook in eigen tuin etc. mogen maximaal 10 personen uit twee huishoudens of naaste familieleden binnen en buiten privé samenzijn/feestvieren.

Mond- en neusbescherming
Iedereen moet ook mond- en neusbescherming dragen op locaties in de open lucht waar mensen niet de 1,5 meter regel in acht kunnen nemen of  zich daar niet slechts tijdelijk bevinden. Gemeentes kunnen daarnaast gebieden aanwijzen waar het verplicht is om een mondkapje te dragen. Dat is b.v. het geval in de binnenstad van Nordhorn.
Uitgezonderd van deze verplichting zijn  kinderen onder de 6 jaar of mensen die vanwege een gezondheidsstoornis of handicap geen mond- en neusbeschermer kunnen dragen.

Evenementen met publiek
Het aantal toegestane bezoekers is beperkt tot 100 personen. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als de organisator vooraf een hygiëneconcept heeft afgesproken met de gezondheidsdienst.

Gastronomie
In plaats van 25 zijn nu maximaal 10 mensen uit twee huishoudens of naaste familieleden toegestaan ??in een restaurant of op openbaar toegankelijke locaties.
Voor restaurants geldt zonder uitzondering een blokkeringstijd van 23.00 uur tot 06.00 uur.

Sport
De Grafschaft beperkt de sportieve activiteiten van de clubs voorlopig niet. Het gebruik van kleedkamers en douches is echter verboden.

Regels voor grensverkeer in coronatijd voor Niedersachsen
Aanvankelijk moest iedereen die Nedersaksen of Noord-Rijn Westfalen vanuit Nederland bezoekt zich melden bij de betreffende gezondheidsautoriteit en een negatieve coronatest kunnen overleggen. Deze meldingsplicht is voor Niedersachsen m.i.v. 9 okt. geschrapt voor ‘klein grensverkeer’. Bezoekjes die minder dan 24 uur in beslag nemen.
Blijf je langer dan 24 uur, dan geldt alsnog de meldingsplicht én dan moet je met een recente testuitslag, niet ouder dan 48 uur, kunnen aantonen dat je niet besmet bent met het coronavirus.