+31 610 269 029 webmaster@krosenberg.nl

LICHTBOND DE IJSSEL1954

 

NATURISTENVERENIGING OOST – NEDERLAND 1970

 

NATURISTENVERENIGING DE KROSENBERG 1990

 

Verenigingshistorie

 

In 1954 werd de Lichtbond de IJssel opgericht. Een groep mensen rondom Deventer richtte deze lichtbond op. Alleen zij die zogezegd achter de IJssel woonden, konden lid worden. Het woord lichtbond komt van de zogeheten duitse naturistische Lichtbunde. Wie in Deventer of Zwolle woonde, kon zich aanmelden. Iemand uit Twello of Apeldoorn werd geweigerd!
De reden hiervoor is mij onbekend. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat men in die tijd de westerlingen te overheersend  vond overkomen.

Er werd gezocht naar een terrein. Maar dat was alles behalve gemakkelijk. Het naturisme was nog geen gemeengoed zoals dat nu is. Uiteindelijk werd er een terreintje gevonden binnen de gemeente Raalte. Alleen nog maar dagrecreatie. De acceptatie in de buurt was echter zo miniem, dat al gauw de moed werd opgegeven. Wat een tegenwerking. Degene die dit stukje grond verhuurde, werd met de nek aangekeken. Dit was niet te doen op langere termijn. Naturisme was nog een te besmet woord.

Wat nu? Op Nederlandse bodem was het zoeken naar een speld in de bekende hooiberg. In 1956 maken drie echtparen uit Almelo een mooie fietstocht door het grensgebied Twente –Duitsland. Uitrusten, picknick met meegebrachte broodjes en koffie uit de thermoskan, heerlijk in een bosperceel. HET PERCEEL DAT WE NU HET MOLEMAPLEIN NOEMEN!!!!!!!!!
Het leek de 3 paren wel wat om op onderzoek uit te gaan. Stel je voor dat we hier mogen rondstappen als naturist! En die dringende wens werd vervuld! Een gesprek met  boer Kamerhuis, de opa van de huidige pachtboer, hij had er wel oren naar. Het was toch een stuk grond waar hij als landbouwer niets mee kon. En nu kon hij er ook nog geld voor krijgen.

Kamperen in de jaren zestig

1990 Ping Pong hal (’t Getervan)

Zo is het begonnen in Getelo. De oude parkeerplaats was de te gebruiken plek in het bos. Er werd een oude autobus gekocht. Deze werd gebruikt als onderkomen tijdens de dagrecreatie. In de buurt van de huidige ingang werd een pomp geslagen om water te kunnen oppompen. Deze pomp hangt nu, als teken van toen, aan ’t Getervan!

Al snel kwam er een verenigingsblad met de naam De Bus! Maar men wilde meer. Niet alleen de dagrecreatie, maar ook met je tent of vouwwagen kunnen kamperen. In 1958 was het zover. Er werd meer land gepacht van de familie Kamerhuis. De Samtgemeinde Uelsen gaf de kampeervergunning af. We kregen vergunning om te mogen kamperen van 1 januari t/m 31 december. Dat was een unicum! Het eerste pachtcontract met boer Kamerhuis is getekend per 1 januari 1959. Een pachtsom van 200 DM per jaar. Ik vermoed dat de tijd er voor met handje contantje ging, die bedragen zijn mij onbekend.

Wat alleen in het begin niet fijn was: kamperen  en overnachten betekende: komen met tent en weer weggaan met tent. Er mocht niets blijven staan. Maar dat is in de loop van de tijd toch aangepast. Er werden vaste plekken gemaakt. Van lieverlee kwamen er ook meer caravans. Behalve Nederlanders (w.o. veel Twentenaren) werden ook Duitsers lid. Een van hen werd de contactpersoon naar het Nederlandse bestuur. Het was en bleef wel een Nederlandse vereniging!

In 1963 stond er het huidige Steeter als onderkomen voor groot en klein.

Zwembad 1963 

Hoe meer mensen, hoe meer wensen. Dat was hier ook zo. Wat te denken van een toiletgebouw, een vast onderkomen en een zwembad(je)? Er was nog geen sprake van riolering en elektriciteit, laat staan van een wasmachine en internet! Zaklantaarn en accu waren onontbeerlijk. Er werd een hokje gebouwd in de buurt van de waterpomp voor de Honda generator. De generator wekte voldoende elektriciteit op voor de pomp en zorgde voor een beetje verlichting.

Er kwam een heel klein toiletgebouw op de plek van het huidige Huuske. En als klap op de vuurpijl een zwembad. Het zwembad is door de leden zelf gemaakt. In het weekend stond de betonmolen te draaien, totdat het geld weer op was. Er werden taarten gebakken voor de verkoop, om weer materiaal te kunnen kopen.
Wat was er blijdschap met alles wat tot stand gebracht was. Saamhorigheid in optima forma.

 Van lieverlee werd losgelaten dat alleen mensen uit het oosten van het land lid mochten worden. Aanvragen om lid te mogen worden, kwamen ook van mensen uit andere delen van het land. Rond 1970 werd de naam Lichtbond de IJssel vervangen door Naturistenvereniging Oost – Nederland. Iedereen mocht lid worden, wel na een gedegen ballotage. Wilde van een echtpaar alleen de man lid worden, dan ging het feest niet door! En wat betreft het aantal alleenstaande mannen en vrouwen: deze aantallen moesten wel in het evenwicht zijn. Stel je voor dat..!

Plannen werden gemaakt voor een Groot Getelo. We groeiden uit ons jasje. Er ontstond een lange wachtlijst van leden die een vaste plaats wilden hebben. De Samtgemeinde Uelsen had bepaald dat er 80 vaste plekken mochten zijn, met daarnaast tien vakantieplekken voor gasten van andere verenigingen.
Intussen had ons terrein een grootte van 12 hectare. 7 hectares pachtten en pachten we nog van de familie Kamerhuis.  Deze hectares liggen in de gemeente Getelo. 5 hectares pachtten en pachten we nog van de familie Rotterink uit Klein Ringe bij Emlichheim. Deze hectares liggen echter in de gemeente Halle.

Via Uelsen kregen we wel een kampeervergunning, maar de gemeente Halle wilde dit niet geven. Dit is de reden waarom Groot Getelo niet is doorgegaan. Vanaf de asfaltweg tot aan het Molemaplein, links en rechts van de zandweg, ligt ons terrein in de gemeente Halle. We mogen er veel doen wat we willen, alleen niet kamperen. Het paasvuur blijft een jaarlijks terugkomende activiteit onder leiding van de brandweer uit Uelsen. Kinderen hebben er jarenlang hutten gebouwd. Nu is er een  extra parkeerplaats voor auto’s bij gemaakt.

In 1996 is op ons terrein het jaarlijkse NFN-boogschiet-tournooi gehouden. De gemeente Halle gaf ons eenmalig toestemming om rond de paasvuurplek te mogen kamperen. Zo vierden we het 40-jarig bestaan van ons terrein!
Er zat niet anders op dan verder te gaan zoeken naar een tweede terrein. Dit lukte in 1972. Het werd een terrein van meer dan 30 hectare in de gemeente Wielen. Op Duitse bodem vlakbij Hardenberg met de naam Balderhaar. Een aantal van de Getelo-bewoners ging mee naar Balderhaar.

Een aantal jaren later kwam er ook nog eens het terrein Aamsveen bij in de gemeente Enschede. Drie terreinen onder de vlag van de Naturistenvereniging Oost-Nederland. Elk een eigen terreinbestuur met een afvaardiging naar het hoofdbestuur.

Het leek allemaal zo mooi en democratisch. Maar wij, als moederterrein, voelden ons te kort gedaan in vele opzichten. Wij hadden het gevoel niet meer gelijkwaardig behandeld te worden.

In 1990 zijn wij zelfstandig verder gegaan als naturistenvereniging De Krösenberg. Een nieuwe naam, een nieuw bestuur, een nieuwe naam voor het verenigingsblad, opnieuw aansluiting bij de NFN en de DFK ( Hannover ). Een jaar waarin we er samen voor gingen om “Getelo” volwaardig te maken.

 Maar ook gingen we spannende jaren tegemoet.  Er kwam een moment dat we onze kampeervergunning kwijt leken te raken. De Samtgemeinde bepaalde dat ons terrein in het waterwingebied kwam te liggen. Daar hoorde geen kampeerterrein meer in. Een Duitse advocaat en de Duitse DAS hebben ons bijgestaan tot in Osnabrück en Oldenburg toe. We zijn wel een Nederlandse vereniging, maar de Duitse regels gelden en golden!

Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. 

Een opsomming volgt:

  • een zwembad waar we trots op kunnen zijn, ‘t Ligter
  • een toiletgebouw waar we ons niet voor hoeven te schamen, ‘t Huuske
  • een jeugdonderkomen, ’t Steeter
  • “t Getervan” een semi-permanent gebouw voor de leden.
  • wateraansluiting bij de vaste plekken
  • elektriciteitsaansluitingen op de vaste plekken, alsmede op plekken voor gasten
  • riolering in plaats van de sceptictanks
  • gebruik van internet voor leden en gasten
  • een ledental dat redelijk constant blijft

Van Lichtbond de IJssel naar de huidige naturistenvereniging De Krösenberg, een lange weg tot het heden. De toekomst kan met een veilig gevoel tegemoet gezien worden., in alle opzichten. Onze vereniging is financieel gezond.

Maar dit alles kan alleen, wanneer we samen er de schouders onder willen blijven zetten. Het woord SAAMHORIGHEID moet, op z’n Duits gezegd, ons Leitmotiv zijn en blijven.