De opkomst en het enthousiasme was hoog, ook hebben leden zich per mail gemeld. Nog geen tijd gehad? Stuur een mail naar technischegroep@krosenberg.nl met je vaardigheden en/of je interesse!