Een geslaagde feestweek  

Er werd zelfs een blik in de toekomst gegund door M & M.