’s Middags, drie uur “Neuten Schaiten” (noten schieten) onder deskundige leiding. 
 Het Paasvuur wordt NIET aangestoken, wel koffie in ’t Getervan vanaf 7 uur. 
Als de omstandigheden het toelaten, mogen we  het paasvuur later in het seizoen wel aansteken.