Om 13.30 uur in het t’Geetervan op de Krösenberg.  
Vooraf opgeven, uiterlijk tot 2 maart. 
webmaster@krosenberg.nl